luni, 1 august 2016

Stadiu de executie centuri Romania 2017 - 2018

Stadiu de executie centuri Romania 2017 - 2018 deschidere

Stadiu de constructie centuri Romania 2017 - 2018

Termen finalizare centuri Romania 2017 - 2018


Update 12.09.2017:

Ce variante ocolitoare sunt în lucru în acest moment:
@ Varianta de ocolire Tecuci : stadiul lucrărilor este de 45%, iar termenul de finalizare estimat va fi în semestru al II-lea al anului 2018.
@ Centura Municipiului Bucureşti, sector cuprins între A1 şi DN7: stadiul lucrărilor este de 72%, iar termenul estimat de finalizare al lucrărilor este de 15.12.2017.
@ Varianta de ocolire Mihăileşti (GR): stadiul fizic al lucrărilor este de 13,2%, iar termenul de finalizare estimat va fi în semestrul I al anului 2018.
@ Varianta de ocolire Carei: contractul de execuţie al lucrărilor a fost reziliat în data de 29.06.2016 de către Antreprenor. Având în vedere faptul că lucrările erau executate în procent de 88% s-a stabilit că finalizarea lucrărilor rămase de executat să se realizeze în regie proprie. Termenul estimat de finalizare este decembrie 2017.
@ Varianta de ocolire Târgu Mureş: stadiul fizic al lucrărilor este de 33,72%, iar termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor în luna februarie 2018.
@ Varianta de ocolire Târgu Jiu: stadiul fizic al lucrărilor este de 33,72%, iar termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor în luna decembrie 2018.via

Update 30.11.2016 

Situatia proiectelor de centuri si variante ocolitoare in luna NOIEMBRIE 2016


Varianta de ocolire Brasov, Lot 1: Tronson I, DN1 - DN11, procent fizic realizat  98.25% (octombrie 98.25%)

Data estimata de finalizare 30 septembrie 2016.
Prelungirea duratei de executie datorita intarzierii intocmirii expertizei tehnice si a proiectului tehnic de reparatie ca urmare a rezilierii contractului initial de lucrari, coroborat cu slaba mobilizare a Antreprenorului.


Varianta de ocolire Brasov, Lot 3: Tronson II, DN11 - DN13, procent fizic realizat 91.00% (octombrie  84.00%)

Data estimata de finalizare Decembrie 2016. Motivul intarzierii necesitatea exproprierii suplimentare ca urmare a adaptarii proiectului la situatia din teren. In data de 14.04.2016 a fost fost publicata in Monitorul Oficial - HOTARAREA Nr. 250 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national „Varianta de ocolire a municipiului Brasov, Tronson II - DN 11-DN 13“, pe raza localitatilor Sanpetru si Brasov, din judetul Brasov
In data de 05.07.2016 a fost emisa decizia de expropieri suplimentare. in data de 13.07.2016 a fost emisa Autorizatia de Construire necesara pentru finalizarea executiei lucrarilor.


Varianta de ocolire Caracal, procent fizic realizat 91.00% (octombrie 91.00%)

Contract executie lucrari semnat in data de 5 august 2014. Data de finalizare - Mai 2016 ca urmare a determinarii Inginerului. Avand in vedere ca Antreprenorul a fost instructat sa execute lucrari la sensurile giratorii care racordeaza varianta de ocolire Caracal la DN6, se estimeaza ca termenul
de finalizare a lucrarilor va fi prelungit pana in Mai 2016. Motivul intarzierii este datorat realizarii unei expertize tehnice a lucrarilor executate in cadrul contractului reziliat si obtinerea cu intarziere a certificatului de descarcare arheologica pentru cele 2 situri aflate pe amplasamentul lucrarii. S-a acordat deasemenea o extensie de timp pentru realizarea sensurilor giratorii ce acordeaza varianta de ocolire Caracal la DN6. Contractul semnat cu ROMSTRADE a fost reziliat in data de 04.12.2012 din cauza neindeplinirii de catre Antreprenor a obligatiilor contractuale (procent fizic scazut fata de cel declarat, neindeplinirea instiintarilor de remediere, etc.)


Varianta de ocolire Mihailesti, procent fizic realizat 2.00% (octombrie 2.00%)

In data de 21.04.2016 a fost semnat contractul de executie lucrari. In data de 06.06.2016 a fost desuspendat Contractul de Servicii de Supervizare. In data de 26.07.2016 a fost emis Ordinul de Incepere a Contractului de Lucrari.


Varianta de ocolire Carei, procent fizic realizat  88.00% (octombrie 88.00%)

Data estimata de finalizare conform ultimei extensii de timp aprobate de Consultant Semestrul II 2016. Motivul intarzierii executiei l-a constituit necesitatea exproprierii suplimentare a suprafetelor identificate ca urmare a adaptarii proiectului la situatia din teren si necesitatea promovarii unei Hotarari de Guvern pentru exproprierea suplimentara cat si slaba mobilizare a Antreprenorului fapt pentru care CNADNR a inaintat notificare de revendicare catre Inginer. A fost aprobat HG-ul de exproprieri suplimentare in data de 28.03.2016. In data de 05.07.2016 a fost emisa Decizia
de expropriere. In data de 30.06.2016 Antreprenorul a transmis Notificarea de Reziliere a Contractului de Lucrari. Beneficiarul a contestat motivele invocate de catre Antreprenor pentru care acesta se considera indreptatit sa rezilieze contractul de lucrari. In data de 19.09.2016 Beneficiarul a solicitat Inginerului aplicarea prevederilor subclauzei 16.3 si sub-clauzei 16.4, respectiv efectuarea evaluarii lucrarilor executate si necertificate cat si cuantificarea posibilelor prejudicii aduse Beneficiarului de care Antreprenor. In data de 05.10.2016 Beneficiarul solicita Inginerului
instruirea Antreprenorului in vederea conservarii si punerii in siguranta a lucrarilor si efectuarea testelor privind conformitatea lucrarilor executate si receptionate de catre Benenficiar.


Modernizarea centurii rutiere a municipiului Bucuresti intre A1 - DN 7 si DN 2- A2:Sectiunea A1- DN 7, procent fizic realizat 55.00% (octombrie 55.00%)

Data estimata de dare in circulatie a sectorului, la 4 benzi - decembrie 2016. Data estimativa de receptie la terminarea lucrarilor - trimestrul II 2017. Au fost prelungite/reinnoite Autorizatiile de Construire aferente proiectului. AC nr. 036/06.07.2015 a fost prelungita in data de 02.03.2016. AC nr. 036/07.10.2013 a fost reinnoita si s-a obtinut AC nr. 01/22.01.2016. A fost obtinuta AC nr.017/01.07.2016 privind lucrarile ce urmeaza a se executa pe suprafetele de teren suplimentare. A fost transmisa catre ISC instiintarea privind inceperea lucrarilor aferente acestei Autorizatii.
A fost obtinuta HG nr. 304/2016 privind suprafetele de teren suplimentare si a fost emisa Decizia de expropriere nr. 441/2016. A fost obtinuta incheierea de intabulare pentru suprefetele de teren din coridorul de expropriere aferent UAT Chiajna si UAT Chitila (km 64+038 - 64+215). Urmeaza a fi intabulate suprafetele de teren aferente coridorului de expropriere pe raza administrativa a UAT Dragomiresti si UAT Chitila (km 60+500 - 64+038). A fost remobilizat Consultantului Search Corporation incepand cu data de 17.06.2016. Ordin de începere executie lucrari: 10.05.2013 (existent) si 10.10.2013 (largire la 4 benzi). Conform determinarii interimare pentru revendicarile 4, 6 si 8 ale Antreprenorului, Inginerul considera ca Antreprenorul este indreptatit la o extindere a perioadei de executie a lucrarilor de 8 luni de la data emiterii Deciziei de expropriere pentru suprafetele de teren suplimentare. Inginerul va stabili, cu exactitate, durata extinderii in cadrul
determinarii finale in baza careia se vor face demersuri pentru incheierea unui act aditional la contractul de executie lucrari de prelungire a perioadei de executie lucrari.


Varianta de ocolire Sacueni, procent fizic realizat 53.01% (octombrie 53.01 %)

Data estimata de finalizare conform ultimei extensii de timp 15.11.2015.
In data de 21.05.2015 a fost transmisa Notificarea de reziliere a contractului de catre Antreprenor.
In data de 19.06.2015 contractul de executie lucrari SEMNAT CU IDECON S.A.U. ZARAGOZA a fost reziliat de catre Beneficiar ca urmare a intentiilor Antreprenorului din data de 21.08.2015.In prezent CNADNR SA pregateste documentatia pentru relicitarea lucrarilor ramase de executat, data estimata de lansare a procedurii semestrul IV 2016. In data de 04.11.2016 a fost lansata procedura de achizitie directa " Asistenta Tehnica pentru elaborare Proiect Tehnic de conservare / protejare lucrari executate pe Amplasamentul Variantei de ocolire Sacueni si Reactualizare Documentație de atribuire in vederea demararii procedurii de achizitie publica pentru contractul “Constructia Variantei de Ocolire Sacueni- Relicitare", urmand a se incheia contractul de prestari servicii in cel mai scurt timp.


Varianta de ocolire Tecuci, procent fizic realizat  15.00% (octombrie 10.00%)

In data de 24.09.2013 a fost inaintata Instiintarea de Reziliere a Contractului de lucrari de catre Beneficiar ca urmare a slabei mobilizari a Antreprenorului SOCIEDADE DE CONSTRUCOES SOARES DA COSTA S.A. si a intarzierii in executieStadiul fizic al lucrarior executate la data rezilierii: 14,77% Dupa lansarea procedurii de relicitare, Contractul pentru finalizarea lucrarilor a fost semnat in data de 11.05.2015. Data de incepere a lucrarilor 03.08.2015. In prezent au fost inaintate mai multe instructiuni de catre Inginer in vederea recuperarii intarzierilor acumulate la care Antreprenorul nu a dat curs.Intarzierea demararii lucrarilor are drept cauza s necesitatea realizarii unei expertize tehnice a lucrarilor executate, expertiza care nu a fost inca finalizata de Antreprenor. In data de 06.06.2016 a fost inaintata Revendicarea Beneficiarului conform sub clauzei 8.7 "Penalitati de intarziere" pentru nerespectarea duratei de executie ofertata de catre Antreprenor. In data de 21.07.2016 a fost inaintata Revendicarea Antreprenorului pentru prelungirea Duratei de executie si costuri suplimentare. Ca urmare a analizarii revendicarii Antreprenorului, Inginerul a emis modul de solutionare prin care a acordat o extensie a duratei de executie cu 144 de zile, respectiv pana la data de 23.12.2016.


Varianta de ocolire Bacau, procent fizic realizat 0.04% (octombrie 0.00 %)

Inginerul a notificat Antreprenorul cu privire la reluarea lucrarilor.Ordinul de Incepere al lucrarilor este 25.05.2016. In data de 06.05.2016 a avut loc Predarea Amplasamentului catre Antreprenor.
A fost efectuata inspectia completa a santierului si a tuturor suprafetelor pe care se vor executa lucrarile cu scopul de a identifica orice suprafete in care este posibil sa fie gasite fosile, monede, articole de valoare sau antichitati, structuri sau alte ramasite sau articole de interes geologic sau arheologic. In acest sens, a fost realizat diagnosticul arheologic intruziv pentru identificarea siturilor arheologice pe intreg amplasamentul proiectului de infrastructură și delimitarea fizică a acestora.
In prezent se lucreaza la descarcarea arheologica a celor 7 situri care au fost identificate pe amplasamentul viitoarei variante de ocolire. In vederea executiei si implicit a finalizarii lucrarilor este necesar a se realiza descarcarea arheologica si obtinerea certificatului de eliberare de sarcina arheologica. De asemenea, Antreprenorul a realizat reteaua topografica si ridicarea terenului natural pentru cele trei obiecte. In data de 13.07.2016 a fost aprobat de catre CNADNR S.A certificatul pentru plata Avansului.


Varianta de ocolire Craiova Sud DN 6-DN 65, procent fizic realizat 97.00% (octombrie 97.00 %)

Antreprenorul a reluat executia lucrarilor. In prezent acesta lucreaza la remedierea sectoarelor de drum unde au aparut defectiuni.


Varianta de ocolire Stei, procent fizic realizat 0.00% (octombrie 0.00 %)

Contract de lucrari semnat in data de 05.10.2016. In teremen de 15 zile de la data semnarii contractului Antreprenorul are obligatia de a constituii Scrisoarea Bancara de Buna Executie.
Beneficiarul a demarat procedura privind achizitionarea unui contract de servicii de supervizare.


Varianta de ocolire Busteni Obiectiv 1 Busteni Sud km 0+000 - km 1+020, procent fizic realizat 0.00% (octombrie 0.00 %)

In derulare procedura de achizitie publica pentru semnare contract de proiectare si executie lucrari


Varianta de ocolire Comarnic Obiectiv 1 km 0+000 - km 2+850, procent fizic realizat 0.00% (octombrie 0.00 %)

In derulare procedura de achizitie publica pentru semnare contract de proiectare si executie lucrari


Fluidizarea traficului pe DN 1 intre km 8+100-17+100 si centura rutiera in zona de nord a municipiului Bucuresti - Obiect 7 [Completarea centurii rutiere a municipiului Bucuresti prin construirea sectorului cuprins intre DN 7-DN 1A (4benzi)], procent fizic realizat 76.00% (octombrie 76.00 %)

In anul 2015, ca urmare a realizarii exproprierii terenurilor, au fost reluate lucrarile, pentru finalizarea bretelei nr.4, la strada Rozelor si pentru amenajarea sensului giratoriu de sub pasaj. Lucrarile au fost finalizate in cursul anului 2016 si urmeaza a fi demarate procedurile de Receptie la Terminarea Lucrarilor. La aceasta data, din totalul lucrarilor proiectate si contractate, au mai ramas neexecutate: lucrarile pentru realizarea drumurilor colectoare si cele pentru realizarea bazinelor de retentie/decantoare, din cauza lipsei terenurilor pe care aceste lucrari urmeaza sa fie amplasate si pentru care procedura de expropriere intarzie sa se finalizeze, precum si stratul de uzura (MAS) pe
breteaua nr.4, lucrare ce nu a fost inclusa in contractele AKtor si care va face obiectul unei noi achizitii.


Varianta de ocolire Slatina, procent fizic realizat 0.00% (octombrie 0.00 %)

Varianta noua de traseu a fost avizata in CTE-CNADNR (aviz 4523/28.01.2016). Contract reziliat cu Antreprenorul SC SCT SA in data de 3.02.2014, in data de 28.12.2015 s-a semnat cu Luka Way contractul de revizuire documentatie tehnica (Proiect Tehnic si Detalii de executie), Termenul estimat de finalizare a proiectului tehnic este fe 90 de zile de la ordinul de incepere (pana la data prezentei inca nu s-a emis ordinul de incepere)


Centura de ocolire Craiova - Varianta Sud DN 56-DN 55 - DN6, procent fizic realizat 0.00% (octombrie 0.00%)

Contract reziliat cu Antreprenorul SC SCT SA in data de 3.02.2014, in data de 28.12.2015 s-a semnat cu Luka Way contractul de revizuire documentatie tehnica (Proiect Tehnic si Detalii de executie), Termenul estimat de finalizare a proiectului tehnic este fe 90 de zile de la ordinul de incepere (pana la data prezentei inca nu s-a emis ordinul de incepere)


Largire la 4 benzi Centura Bucuresti Sud intre km 23+600 - km 55+520, procent fizic realizat 0.00% (octombrie 0.00%)

In prezent este in derulare contractul cu priectantul SC luca Way pentru revizuirea Studiului de fezabilitate, termen estimat semestrul II 2016


Centura municipiului Radauti, procent fizic realizat 0.00 % (octombrie 0.00 %)

Fara ordin incepere executie lucrari, se analizeaza posibilitatea rezilierii contractului ca urmare a modificarilor aparute in normative fata de Proiectul Tehnic elaborat si aprobat in anul 2011


Varianta de ocolire Targu Mures, procent fizic realizat 23.57% (octombrie 22.16%)

In data de 02.06.2015 a fost comunicata hotararea civila nr. 52, pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures in Dosarul nr. 121/43/ 2015 prin care s-a dispus suspendarea executarii dispozitiilor art. 1,6 si 7 din HG nr. 378/2013 (suspendarea amplasamentului lucrarii). Drept urmare, in data de 15.06.2015, Inginerul a dispus Suspendarea Lucrarilor. Cauza a fost judecata in data de 18.02.2016 la Curtea de Apel Targu Mures. Prin Hotararea Curtii de Apel Targu Mures nr. 19/2016 din 18.02.2016 a fost respinsa cererea de suspendare formulată de reclamanţi până la soluţionarea definitivă a prezentei cauze. Prin Decizia nr. 19/2016, pronunţată în ședința publică din 18.02.2016 și comunicată în data de 07.04.2016 de către Curtea de Apel Târgu Mureş Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal în Dosarul nr. 257/43/ 2015 s-a respins cererea de suspendare formulată de reclamanți până la soluționarea definitivă a cauzei. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare. Beneficiarul, in data de 29.04.2016 dispune ridicarea suspendarii lucrarilor si reluarea activitatii.


Modernizarea centurii rutiere a municipiului Bucuresti intre A1 - DN 7 si DN 2-A2:Sectiunea DN2 - A2, procent fizic realizat 7.00% (octombrie 7.00 %)

Contractul semnat cu Asocierea Tehnologica Radion / SC Consitrans / SC Procons a fost reziliat in februarie 2015 din cauza slabei mobilizari a Antreprenorului. In data de 21.06.2016, a fost semnat contractul de servicii “Asistenta tehnica in vederea elaborarii documentatiei de atribuire pentru achizitia contractului de lucrari la centura Municipiului Bucuresti: sector DN2 (km 12+300) – A 2 (km 23+750)”. In data de 20.04.2016 a fost publicat in Monitorul Oficial HG. nr 304 pentru exproprierea suprafetelor de teren suplimentare coridorului de expropriere initial. In data de 02.06.2016, a fost emisa Decizia de expropriere nr. 441. Proiectul a primit acceptabilitate pentru finantare din POIM, urmeaza semnarea contractului de finantare si emiterea deciziei de finantare.


Varianta de ocolire Suceava, procent fizic realizat  85.00% (octombrie 85.00%)

Contractele de executie lucrari nr. 30/27.02.2008 si nr. 106/07.12.2011 pentru „Constructia variantei de ocolire Suceava” au fost reziliate in 15 septembrie 2014 din cauza slabei mobilizari a Antreprenorului. In data de 19.08.2016, a fost semnat contractul de servicii nr. 92/50549/19.08.2016 -“Asistenta tehnica in vedereaelaborarii documentatiei de atribuire pentru achizitia contractului de executie lucrari ramase de executat pentru "Constructia variantei de ocolire a Municipiului Suceava". Proiectul a primit acceptabilitate pentru finantare din POIM, urmeaza semnarea contractului de finantare si emiterea deciziei de finantare.


Varianta de ocolire Targu Jiu, procent fizic realizat 26.50% (octombrie 25.00%)

Contract executie lucrari semnat in data de 20.11.2013 Motivul intarzierii in executie este cauzat de: mobilizarea deficitara a Antreprenorului, interferenta proiectului cu imobile (constructii), identificarea unor retele de utilitati suplimentare si a 7 situri arheologice, pe amplasamentul lucrarii, obtinerea de catre un petent a unei Ordonante Presedintiale de suspendare a lucrarilor pe o parte din amplasament. A fost transmisa o revendicare interimara de prelungire durata contract.


Varianta de Ocolire Satu Mare, procent fizic realizat 0.00 % (octombrie 0.00 %)

Contract de proiectare si executie semnat in data de 16.11.2015, Contract de supervizare semnat in data de 30.09.2016, HG 669/19.09.2016 schimbare sursa de finantare publicat in Monitorul Oficial nr 732/21/09/2016

via

 

Situatia proiectelor de centuri si variante ocolitoare in luna IULIE 2016


Varianta de ocolire Brasov, Lot 1: Tronson I, DN1 - DN11, procent fizic realizat  81.57% (iunie 77.67%)


Data estimata de finalizare 30 septembrie 2016. Prelungirea duratei de executie datorita intarzierii intocmirii expertizei tehnice si a proiectului tehnic de reparatie ca urmare a rezilierii contractului initial de lucrari, coroborat cu slaba mobilizare a Antreprenorului

Varianta de ocolire Brasov, Lot 3: Tronson II, DN11 - DN13, procent fizic realizat   64.00% (iunie  64.00%)

Data estimata de finalizare Decembrie 2016. Motivul intarzierii necesitatea exproprierii suplimentare ca urmare a adaptarii proiectului la situatia din teren. In data de 14.04.2016 a fost fost publicata in Monitorul Oficial - HOTARAREA Nr. 250 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national „Varianta de ocolire a municipiului Brasov, Tronson II - DN 11-DN 13“, pe raza localitatilor Sanpetru si Brasov, din judetul Brasov
In data de 05.07.2016 a fost emisa decizia de expropieri suplimentare. in data de 15.07.2016 se estimeaza a fi emisa Autorizatia de Construire pentru finalizarea executiei lucrarilor.

Varianta de ocolire Caracal, procent fizic realizat 87.00% (iunie 77.00 %)

Contract executie lucrari semnat in data de 5 august 2014. Data de finalizare - Mai 2016 ca urmare a determinarii Inginerului. Avand in vedere ca Antreprenorul a fost instructat sa execute lucrari la sensurile giratorii care racordeaza varianta de ocolire Caracal la DN6, se estimeaza ca termenul
de finalizare a lucrarilor va fi prelungit pana in august 2016. Motivul intarzierii este datorat realizarii unei expertize tehnice a lucrarilor executate in cadrul contractului reziliat si obtinerea cu intarziere a certificatului de descarcare arheologica pentru cele 2 situri aflate pe amplasamentul lucrarii.
Contractul semnat cu ROMSTRADE a fost reziliat in data de 04.12.2012 din cauza neindeplinirii de catre Antreprnor a obligatiilor contractuale (procent fizic scazut fata de cel declarat, neindeplinirea instiintarilor de remediere, etc.)

Varianta de ocolire Mihailesti, procent fizic realizat 0.00% (iunie 0.00 %)

In data de 21.04.2016 a fost semnat contractul de executie lucrari. In data de 06.06.2016 a fost desuspendat Contractul de Servicii de Supervizare. Data pentru emiterea Ordinului de Incepere a Contractului de Lucrari este 26.07.2016

Varianta de ocolire Carei, procent fizic realizat  88.00% ( iunie 88.00%)

Data estimata de finalizare conform ultimei extensii de timp aprobate de Consultant Semestrul II 2016. Motivul intarzierii executiei l-a constituit necesitatea exproprierii suplimentare a suprafetelor identificate ca urmare a adaptarii proiectului la situatia din teren si necesitatea promovarii unei Hotarari de Guvern pentru exproprierea suplimentara cat si slaba mobilizare a Antreprenorului fapt pentru care CNADNR a inaintat notificare de revendicare catre Inginer.
A fost aprobat HG-ul de exproprieri suplimentare in data de 28.03.2016. In data de 05.07.2016 a fost emisa Decizia de expropriere. In data de 30.06.2016 Antreprenorul a transmis Notificarea de Reziliere a Contractului de Lucrari. In data de 12.07.2016 va avea loc o intalnire intre Repezentantul Antreprenorului si Reprezentantul Beneficiarului in vederea clarificarii cauzelor invocate de catre Antreprenor in cadrul Notificarii de Reziliere.

Modernizarea centurii rutiere a municipiului Bucuresti intre A1 - DN 7 si DN 2- A2:Sectiunea A1- DN 7, procent fizic realizat 50.00% (iunie 50.00%)

Data estimata de finalizare a lucrarilor - decembrie 2016. Au fost prelungite/reinnoite Autorizatiile de Construire aferente proiectului AC nr. 036/06.07.2015 a fost prelungita in data de 02.03.2016. AC nr. 036/07.10.2013 a fost reinnoita si s-a obtinut AC nr. 01/22.01.2016. A fost transmisa catre ISC instiintarea privind inceperea lucrarilor aferente acestei Autorizatii. In data de 20.04.2016 a fost publicat in Monitorul Oficial HG. nr 304 pentru exproprierea suprafetelor de teren suplimentare coridorului de expropriere initial. A fost emisa Autorizatia de construire pentru suprafetele suplimentare expropriate. Necesitatea exproprierii de suprafete de teren suplimentare a aparut ca urmare a modificarii proiectului tehnic functie de conditiile impuse de catre detinatorii de retele de utilitati din zona (SC TRANSGAZ SA Medias , SC APA NOVA SA Bucuresti, SC Apele Romane SA, etc), de IPJ Ilfov referitor la conditiile impuse de legislatia si normativele in vigoare privind siguranta circulatiei pentru amenajarea intersectiilor centurii cu alte drumuri laterale si cu autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, de Primaria Municipiului Bucuresti referitor la coroborarea proiectului de modernizare a Centurii rutiere a Municipiului Bucuresti, cu proiectul Primariei Municipiului Bucuresti de "Strapungere Splaiul Independentei - Autostrada A1"(km 56+180 al proiectului nostru). Antreprenorul a fost in imposibilitatea executarii lucrarilor pe suprafetele de teren suplimentare, accesul acestuia pe aceste terenuri fiind conditionata de emiterea Deciziei de expropriere a acestor suprafete. Decizia de expropriere a fost emisa in data de 02.06.2016 si adusa la cunostinta antreprenorului ulterior. Inginerul a transmis determinarile pentru revendicarile nr. 4, 6 si 8 ale Antreprenorului. Conform determinarilor, Inginerul considera ca Antreprenorul
este indreptatit la o extindere a perioadei de executie a lucrarilor de 8 luni de la data intrarii in posesie a amplasamentului suplimentar, fara costuri suplimentare. La aceasta data supervizarea lucrarilor este asigurata de catre Search Corporation. Proiectul a primit acceptabilitate pentru finantare din POIM, urmeaza semnarea contractului de finantare si emiterea
deciziei de finantare.

Varianta de ocolire Sacueni - contract reziliat, procent fizic realizat 53.01% (iunie 53.01 %)

Data estimata de finalizare conform ultimei extensii de timp 15.11.2015. In data de 21.05.2015 a fost transmisa Notificarea de reziliere a contractului de catre Antreprenor. In data de 19.06.2015 contractul de executie lucrari SEMNAT CU IDECON S.A.U. ZARAGOZA a fost reziliat de catre
Beneficiar ca urmare a intentiilor Antreprenorului din data de 21.08.2015.In prezent CNADNR SA pregateste documentatia pentru relicitarea lucrarilor ramase de executat, data estimata de lansare a procedurii semestrul III 2016.

Varianta de ocolire Tecuci, procent fizic realizat   5.36% (iunie 5.36 %)

In data de 24.09.2013 a fost inaintata Instiintarea de Reziliere a Contractului de lucrari de catre Beneficiar ca urmare a slabei mobilizari a Antreprenorului SOCIEDADE DE CONSTRUCOES SOARES DA COSTA S.A. si a intarzierii in executieStadiul fizic al lucrarior executate la data rezilierii: 14,77%
Dupa lansarea procedurii de relicitare, Contractul pentru finalizarea lucrarilor a fost semnat in data de 11.05.2015. Data de incepere a lucrarilor 03.08.2015. In prezent au fost inaintate mai multe instructiuni de catre Inginer in vederea recuperarii intarzierilor acumulate la care Antreprenorul nu a dat curs.Intarzierea demararii lucrarilor are drept cauza si necesitatea realizarii unei expertize tehnice a lucrarilor executate, expertiza care nu a fost inca finalizata de Antreprenor. In data de 06.06.2016 a fost inaintata Revendicarea Beneficiarului conform sub clauzei 8.7 "Penalitati de intarziere" pentru nerespectarea duratei de executie ofertata de catre Antreprenor

Varianta de ocolire Bacau, procent fizic realizat 0.00% (iunie 0.00 %)

Inginerul a notificat Antreprenorul cu privire la reluarea lucrarilor.Ordinul de Incepere al lucrarilor este 25.05.2016. In data de 06.05.2016 a avut loc Predarea Amplasamentului catre Antreprenor.
Antreprenorul a inaintat Inginerului spre aprobare Programul de Executie. De asemenea, acesta a luat toate masurile pentru curatarea si asanarea de munitii a teritoriului pe care se vor executa lucrarile. In prezent se efectueaza inspectia completa a santierului si a tuturor suprafetelor pe care se vor executa lucrarile, cu scopul de a identifica orice suprafete in care este posibil sa fie gasite fosile, monede, articole de valoare sau antichitati, structuri sau alte ramasite sau articole de interes geologic sau arheologic.

Varianta de ocolire Craiova Sud DN 6-DN 65, procent fizic realizat 97.00% (iunie 97.00 %)

CNADNR a inaintat Proiectul Tehnic de remediere a fisurilor aparute in corpul drumului, catre Antreprenor.

Varianta de ocolire Busteni Obiectiv 1 Busteni Sud km 0+000 - km 1+020, procent fizic realizat 0.00% (iunie 0.00 %)

In derulare procedura de achizitie publica pentru semnare contract de proiectare si executie lucrari

Varianta de ocolire Comarnic Obiectiv 1 km 0+000 - km 2+850, procent fizic realizat 0.00% (iunie 0.00 %)

In derulare procedura de achizitie publica pentru semnare contract de proiectare si executie lucrari

Fluidizarea traficului pe DN 1 intre km 8+100-17+100 si centura rutiera in zona de nord a municipiului Bucuresti - Obiect 7 [Completarea centurii rutiere a municipiului Bucuresti prin construirea sectorului cuprins intre DN 7-DN 1A (4benzi)], procent fizic realizat  99.00% (iunie 99.00 %)

Datorita lipsei exproprierilor au mai ramas de executat lucrari la breteua 4 la pasajul Chitila si sensul giratoriu de sub pasajul Chitila care in prezent sunt finalizate in proportie de 90%

Varianta de ocolire Slatina, procent fizic realizat 0.00% (iunie 0.00 %)

Varianta noua de traseu a fost avizata in CTE-CNADNR (aviz 4523/28.01.2016)

Centura de ocolire Craiova - Varianta Sud DN 56-DN 55 - DN6, procent fizic realizat 0.00% (iunie 0.00%)

Contract reziliat cu Antreprenorul SC SCT SA in data de 3.02.2014, in data de 28.12.2015 s-a semnat cu Luka Way contractul de revizuire documentatie tehnica (Proiect Tehnic si Detalii de executie), Termenul estimat de finalizare a proiectului tehnic este fe 90 de zile de la ordinul de incepere (pana la data prezentei inca nu s-a emis ordinul de incepere)

Largire la 4 benzi Centura Bucuresti Sud intre km 23+600 - km 55+520, procent fizic realizat 0.00% (iunie 0.00%)

In prezent este in derulare contractul cu priectantul SC luca Way pentru revizuirea Studiului de fezabilitate, termen estimat semestrul II 2016

Centura municipiului Radauti, procent fizic realizat 0.00 % (iunie 0.00 %)

Fara ordin incepere executie lucrari, se analizeaza posibilitatea rezilierii contractului ca urmare a modificarilor aparute in normative fata de Proiectul Tehnic elaborat si aprobat in anul 2011

Varianta de Ocolire Satu Mare, procent fizic realizat 0.00 % (iunie 0.00 %)

Contract de proiectare si executie semnat in data de 16.11.2015, fara ordin de incepere, se estimeaza emiterea odrinului de incepere in semestrul II 2016 deoarece nu este inca aprobat HG de modificare a sursei de finantare din FEDR in fonduri nerambursabile si/sau bugetul de stat si/sau alte surse legal constituite

Varianta de ocolire Targu Mures, procent fizic realizat  12.93% (iunie 10.60%)

In data de 02.06.2015 a fost comunicata hotararea civila nr. 52, pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures in Dosarul nr. 121/43/ 2015 prin care s-a dispus suspendarea executarii dispozitiilor art. 1,6 si 7 din HG nr. 378/2013 (suspendarea amplasamentului lucrarii). Drept urmare, in data de 15.06.2015, Inginerul a dispus Suspendarea Lucrarilor. Cauza a fost judecata in data de 18.02.2016 la Curtea de Apel Targu Mures. Prin Hotararea Curtii de Apel Targu Mures nr. 19/2016 din 18.02.2016 a fost respinsa cererea de suspendare formulată de reclamanţi până la soluţionarea definitivă a prezentei cauze. Prin Decizia nr. 19/2016, pronunţată în ședința publică din 18.02.2016 și comunicată în data de 07.04.2016 de către Curtea de Apel Târgu Mureş Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal în Dosarul nr. 257/43/ 2015 s-a respins cererea de suspendare formulată de reclamanți până la soluționarea definitivă a cauzei. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare. Beneficiarul, in data de 29.04.2016 dispune ridicarea suspendarii lucrarilor si reluarea activitatii.

Modernizarea centurii rutiere a municipiului Bucuresti intre A1 - DN 7 si DN 2-A2:Sectiunea DN2 - A2, procent fizic realizat 7.00% (iunie 7.00 %)

Contractul semnat cu Asocierea Tehnologica Radion / SC Consitrans / SC Procons a fost reziliat in februarie 2015 din cauza slabei mobilizari a Antreprenorului. In data de 21.06.2016, a fost semnat contractual de servicii “Asistenta tehnica in vederea elaborarii documentatiei de atribuire pentru achizitia contractului de lucrari la centura Municipiului Bucuresti: sector DN2 (km 12+300) – A 2 (km 23+750)”. In data de 20.04.2016 a fost publicat in Monitorul Oficial HG. nr 304 pentru exproprierea suprafetelor de teren suplimentare coridorului de expropriere initial. Este necesara emiterea Deciziei de expropriere pentru suprafetele de teren suplimentare. Urmeaza a fi consemnate sumele aferente despagubirilor catre proprietarii inclusi in anexa la HG 304/20.04.2016
dupa care se vor emite notificarile catre proprietari. In data de 02.06.2016, a fost emisa Decizia de expropriere nr. 441. Proiectul a primit acceptabilitate pentru finantare din POIM, urmeaza semnarea contractului de finantare si emiterea deciziei de finantare.

Varianta de ocolire Suceava, procent fizic realizat  85.00% (iunie 85.00%)

Contractele de executie lucrari nr. 30/27.02.2008 si nr. 106/07.12.2011 pentru „Constructia variantei de ocolire Suceava” au fost reziliate in 15 septembrie 2014 din cauza slabei mobilizari a Antreprenorului. In prezent CNADNR intreprinde demersuri pentru intocmirea documentatiei de atribuire pentru lansarea unei noi proceduri pentru executia lucrarilor ramase de executat.
A fost demarata procedura de atribuire a contractului de asistenta tehnica in vederea intocmirii documentatiei de atribuire pentru achizitia de lucrari ramase de executat. Se estimeaza semnarea contractului de asistenta tehnica in vederea intocmirii documentatiei de atribuire pentru achizitia de lucrari ramase de executat in cursul lunii iulie 2016. Proiectul a primit acceptabilitate pentru finantare din POIM, urmeaza semnarea contractului de finantare si emiterea deciziei de finantare. CNADNR a solicitat Ministerului Fondurilor Europene aviz de principiu din perspectiva eligibilitatii activitatilor din POIM 2014-2020 pentru proiectul "Constructia Variantei de ocolire a municipiului Suceava", Ministerul Fondurilor Europene a informat CNADNR ca acest proiect nu este cuprins in Lista proiectelor eligibile POIM versiunea cu activarea clauzei de reforma si existenta spatiului fiscal suficient.

Varianta de ocolire Targu Jiu, procent fizic realizat  17.50% (mai 16.50%)

Contract executie lucrari semnat in data de 20.11.2013 Motivul intarzierii in executie este cauzat de: mobilizarea deficitara a Antreprenorului, interferenta proiectului cu imobile (constructii), identificarea unor retele de utilitati suplimentare si a 7 situri arheologice, pe amplasamentul
lucrarii, obtinerea de catre un petent a unei Ordonante Presedintiale de suspendare a lucrarilor pe o parte din amplasament.
via

Un comentariu: